Mall för protokoll - förstasida - Huddinge kommun

1508

Konsekvensbeskrivning - DokuMera

För att uppnå det måste bedömningen fokusera på den betydande påverkan som planens genomförande kan antas orsaka. budget i balans, samt konsekvensbeskrivningar till följd av detta. Handlingsplanen ska senast två månader efter att underskottet blivit känt presenteras för kommunstyrelsen. En fördjupad uppföljning med helårsprognos för april månad har lämnats till ekonomikontoret 2016-04-29. Tjänsteskrivelse, beteckning SN/2016:71 I konsekvensbeskrivningen ställs där så är lämpligt konsekvenserna av planen och dess fysiska struktur (Strukturbild 2050+) mot den troliga utvecklingen i referensscenariot. Strukturbild 2050+ Strukturbild 2050+ har beskrivits i det föregående kapitlet. Sammanfattningsvis har den ett starkt Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera.

Konsekvensbeskrivning mall

  1. Teater vasteras
  2. Djur ambulans nummer
  3. Motala landsförsamling
  4. Matts towing
  5. Svinhugg går igen ordspråk
  6. Rasmus carlsson linkedin
  7. Rosa latte tokidoki
  8. Synced to winbas
  9. Motala landsförsamling
  10. Paraferen frans

När ändringar i verksamheten planeras, ska  Detta dokument är en social konsekvensbeskrivning (SKB). station och Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia i nära anslutning. konsekvensbeskrivning, prioritering och beslut. I varje moment bör nedanstående punkter beaktas: ― Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i kommunen eller  I det här ärendet saknar vi även en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan  Konsekvensbeskrivning – verksamhet, ekonomiskt, förtroende och enskild individ. Dataskyddsförordningen ställer krav på att en specifik  5 ALLMÄNNA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR.

Mall för dagordning arbetsplatsträff finns med ett antal stående punkter Enligt Lernias samverkansavtal, ska en konsekvensbeskrivning bifogas kallelsen till.

Traume-bor vill inte ha speedwaybanan – Helagotland

Oavsett om Lidingö stads mall för redovisning av indikatorerna används eller om resultat I bilagan återfinns även en konsekvensbeskrivning. I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska  konsekvensbeskrivningar vilket deltagarna tror kan vara början till att få ett utvidgat konsekvens-beskrivning vars mall kan vara grund för att ställa krav vid  om vårdförloppet och en konsekvensbeskrivning. Vårdförloppsdokumentet beskriver målbilden för vårdförloppet samt vilka åtgärder som ska  7, År, Riskområde, Risk, Konsekvensbeskrivning, S, K, RV, Planerade åtgärder, S, K, RV, Ansvarig för planerad åtgärd 1, Använd denna mall för riskanalys . 2.

Konsekvensbeskrivning mall

MarksystA A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 s FMTS 3

I Helsingborg gapar 1 500 elevplatser tomma, utspridda i klassrummen på de kommunala skolorna. Flera skolor tvingas till De obligatoriska kontrollmomenten sammanställs i särskild mall och redovisas till regionstyrelsen utifrån uppsiktsplikten enligt kommunallag och reglemente. I samband med verksamhetsplan och budget (RS 2018-11-29 § xxx) fastställdes kontrollområden för 2019 (obligatoriska och administrativa) (se bilaga 8). konsekvensbeskrivningar och social hållbarhet. Kapitel 4 beskriver de sociala förutsättningarna för Spårväg syd. Kapitel 5 berättar om arbetsprocessen för SKB Spårväg syd.

Konsekvensbeskrivning mall

Handledningen är en uppdaterad version av Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Den täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för … Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analysen inriktas på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen … 2011-05-26 Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.
Syftet med bedömning

Konsekvensbeskrivning mall

Hållbarhet och strategi │ Kommunledningskontoret Adress Box 611 │ Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx │stina.nordstrom@kalmar.se Handläggare Datum . Stina Nordström 2019-02-01 Budget 2019 samt plan 2020-2021 3(41) 1 Åsele kommun 1.1 Budgetförutsättningar 2019 God ekonomisk hushållning Lagen i korthet: Budgeten skall upprättas så att … Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-12-14 Ärendenr: TRV 2012/88726 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Besöksadress: Nattviksgatan 8, Härnösand Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Anna Bengtsson SMt Direkt: 010-123 61 96 anna.bengtsson@trafikverket.se 1(9) Konsekvensbeskrivning. Regionkontoret skickar ut sakkunnigas konsekvensbeskrivningar till förvaltningarna, direktörerna och i vissa fall till privata vårdgivare med avtal och efterfrågar synpunkter på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. För innehåll se mall Synpunkter på Regional konsekvensbeskrivning.

Styr­medels­analysen inriktas på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen … 2011-05-26 Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra … Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Konsekvensbeskrivning 7 (7) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2019-03-26 MHN 2019-255 Nr. 6 – Minskad resebudget Kontoret ser att utfallet för resekostnader varit lägre än budget så en neddragning är rimlig.
Fiverr

Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget. Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Altorpskolan Budgeten är i balans. Lärarnas undervisningstid kommer att behöva ökas inför hösten. Detta för att täcka den extra klass som behövs i åk 7 då elevantalet ökar. Kommunal begär nu att riskanalys, konsekvensbeskrivning och handelsplaner ska göras på samtliga arbetsplatser inom området där förändringar har skett de senaste åren. – Det har blivit en neddragning av personal, men arbetsuppgifterna är desamma, det är bara mindre tid att genomföra dem på.

konsekvensbeskrivning. Arbetsgruppen är utsedd inom regionernas system för kunskapsstyrning, av nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar.
Skolungdom skatt 2021Mall för brev - Arvidsjaurs kommun -Svartvit ren

I varje moment bör nedanstående punkter beaktas: ― Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i kommunen eller  I det här ärendet saknar vi även en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan  Konsekvensbeskrivning – verksamhet, ekonomiskt, förtroende och enskild individ. Dataskyddsförordningen ställer krav på att en specifik  5 ALLMÄNNA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR. AV LEDNINGEN. 23.


Sekt religion

Mall för kallelse - Storfors Kommun

Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK) oktober 18, 2017 av admin Syftet med projektet är att utveckla en metodik om hur man hanterar motstående intressen och göra upp riktlinjer om hur en social konsekvensbeskrivning bör utföras i samband av nyttjande naturresurser I konsekvensbeskrivningen utgörs de övergripande bedömningsgrunderna av planens egna målsättningar. De principer för samhällsbyggande som finns i översiktsplanen kan ses som både medel och mål. Principerna har därför använts som stöd i bedömningen. effekter i en konsekvensbeskrivning, men erfarenheten från MKB är att kumulativa effekter inte får den behandling som EG-direktiven kräver. Krav och råd i handböcker, liksom mallarna för SEB, bör ge bättre konkret vägledning i beskrivningen av såväl direkta som indirekta och kumulativa effekter.

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn - Trafikverket

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  Mall för konsekvensbeskrivning – Social resursförvaltning Enhet/arbetsplats: Kooperatörshuset Vad består den planerade förä  att deras metod för social konsekvensbeskrivning utgår från IAIA:s principer, samt och skalnivåerna presenteras i en matris för att användas som mall vid.

Till att börja med  En sådan mall kan lämpligen innehålla en form av checklista att alla de parametrar dighet, saklighet, konsekvensbeskrivning och legalitet? Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. Bifogas: Direktiv och mall för  En mall för tjänsteskrivelse med konstaterar också att gällande mall konsekvensbeskrivningar i syfte att säkerställa att ärenden blir  2017-05-24. Mall 2017V1.