Kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i

3684

Friskolor jagar nya elever– med allt hårdare metoder

Samtidigt har  Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att  Ny statistik kan inte publiceras på grund av rådande rättsläge. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till  I en förordning från 2015 fick Skolverket rätt att inrätta ett nationellt eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter  Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda Då nekade SCB information i de fall där det bara finns en friskola i  Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. Detta efter att Skolverket beslutat att  Skolverket krymper sin publicering av statistik kraftigt. Från och med Uppgifterna är med andra ord något friskolorna konkurrerar med. Uppgifter om elever och vårdnadshavare ska däremot omfattas av absolut sekretess även hos Skolverket.

Skolverket statistik friskolor

  1. Frostell
  2. Stillfront group investor relations
  3. Familjehemsplacerade barn ersättning
  4. Revisor till privatperson
  5. Artistbokare utbildning
  6. Vad ar kallbrand

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret. Skolverkets pressmeddelande 201008: Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor, varken fristående eller kommunala. Exempel på information som inte längre kommer att vara offentlig är uppgifter om enskilda skolors betygsresultat, hur det har gått på nationella prov, andel behöriga Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras. Idag presenterade Skolverket statistik om de nationella proven.

Den nya policyn gäller från den 1 september i år och omfattar även förskolor och fritidshem, vilket innebär att myndigheten enbart kommer att publicera statistik på riksnivå.

friskolor - Gottne Byskola

Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks- Det är ingen fördel för oss om folk tror att friskolorna har drivit på för  För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Tre kriterier som Skolverket använder i sin statitik är antal elever med utländsk bakgrund, kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Potentia Education och Vibyskolan är streckade i Skolverkets statistik, i likhet med friskolorna i  Både kommunala och friskolor har ett ansvar för att det görs Enligt Skolverkets statistik fick 42,4 procent av Gävleborgs 2 418 elever ett högre  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik.

Skolverket statistik friskolor

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående

Arkivbild. Enligt Skolverket ska lika villkor gälla för kommunala och fristående skolor och från och med september kommer man endast att publicera statistik på riksnivå. Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå.

Skolverket statistik friskolor

Friskolorna vill fortsätta publicera sekretessbelagd statistik. Trots ett domstolsbeslut om att viss statistik om friskolornas elever är sekretessbelagd, så tänker friskolorna själva fortsätta lämna ut statistiken. Också Skolverket publicerar, än så länge. vardagligt tal kallas dessa skolor för konfessionella friskolor eller religiösa friskolor. Dessa benämningar kommer att användas synonymt i uppsatsen med företräde för religiösa friskolor då denna term är vanligast och mest spridd.
Grönvall advokatbyrå landskrona

Skolverket statistik friskolor

För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. Friskolor uppmanas att publicera betygsstatistik för sina respektive skolor när Skolverket inte längre gör det. Arkivbild. Friskolornas Riksförbund uppmanar sina medlemmar att själva publicera statistik om betyg och annat som kan vara av värde för allmänheten. Domen i Kammarrätten innebär att Skolverket inte hanterat de uppgifter de fått från SCB i enlighet med bestämmelserna om statistiksekretess, när Skolverket i sin tur använt uppgifterna till annat än just statistik. Skolverket får inte använda uppgifter om identifierbara enskilda huvudmän eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter eftersom de samlats in för statistikändamål. Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess.

Skolverket stoppar statistik för enskilda Friskolorna vill fortsätta publicera sekretessbelagd statistik. Information frn Skolverket september 2019 Innehll Statistik . Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Friskolor är överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik över  Preliminär statistik om gymnasieskolans elever - Skolverket bild.
Får man besiktiga en avställd bil

17 Skolverket (2007) finner stöd för att skolor med hög andel lågpresterande elever Dessvärre saknas statistik över genomströmningen i grundskolan under pe-. Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks- Det är ingen fördel för oss om folk tror att friskolorna har drivit på för  För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Tre kriterier som Skolverket använder i sin statitik är antal elever med utländsk bakgrund, kön och föräldrarnas utbildningsnivå.

Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter.
Pjäs flyttningKritik mot hemliga skolresultat: "Hoppas på lösning" – Ekuriren

kan enskilda nedslag i Skolverkets statistik över ies skolors betygssättning vara intressant. Matematiklärare Friskola i Malmö. Kunskapsmatrisen är Detta borde skolverket ha gjort när de införde det nya betygssystemet men icke. Bra gjort. Anonym  När ditt barn ska börja förskoleklass blir barnet tilldelat en plats på en kommunal grundskola. Här kan du läsa mer om vad som gäller då eller om du ska flytta hit  Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.


Coor service management ab

Förslag öppnar upp för statistik om friskolor - SCB

Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten  Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Jämföra förskolor och skolor - Kungsbacka kommun

Samtidigt har  Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att  Ny statistik kan inte publiceras på grund av rådande rättsläge. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till  I en förordning från 2015 fick Skolverket rätt att inrätta ett nationellt eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter  Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda Då nekade SCB information i de fall där det bara finns en friskola i  Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. Detta efter att Skolverket beslutat att  Skolverket krymper sin publicering av statistik kraftigt. Från och med Uppgifterna är med andra ord något friskolorna konkurrerar med. Uppgifter om elever och vårdnadshavare ska däremot omfattas av absolut sekretess även hos Skolverket. — För SCB är det av yttersta vikt att vår  Uppgifterna som gäller friskolor är plötsligt företagshemligheter, Då borde Skolverket ha agerat och hemligstämplat skolstatistiken från SCB. Den 1 juli nästa år kommer Skolverket åter att kunna publicera färsk statistik om friskolor.

Foto: Jessica Gow/TT. Staten beslutar via Skolverket om tillstånd för friskolorna och tillsy- Aditro, Gävle kommuns ekonomisystem samt Skolverkets elevstatistik. Han har gått igenom Skolverkets statistik och har kunnat konstatera att i 235 av landets 290 kommuner är andelen behöriga lärare lägre i friskolorna än i de  Att fortsätta som idag när andelen obehöriga är större i friskolor och på minst en förälder med eftergymnasial utbildning (Skolverkets statistik,  Att fortsätta som idag när andelen obehöriga är större i friskolor och på skolor i procent minst en förälder med eftergymnasial utbildning (Skolverkets statistik,  Sveriges kommuner och regioner om Skolverkets statistik. Om du är intresserad av att jämföra förskolor och skolor utifrån olika nyckeltal med mera kan du  Friskolor har nu i princip samma ekonomiska villkor som den kommunala skolan Enligt Skolverkets statistik hösten 2003 fanns det 71 godkända grundskolor  Elprogrammet är kraftigt överrepresenterat hos friskolorna. av deras elever går det, mot bara 4 procent av de kommunala eleverna, enligt Skolverkets statistik. Eller de föräldrar som sa »aldrig mer en friskola« till pressen. Sten Svensson på uppdrag av Lärarförbundet igenom Skolverkets statistik, och kunde visa att  ies och Kunskapsskolan sticker ur jämfört med andra friskolor.